W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

D. G., 23 maja 2019 r.

Dn. 23. 05 .2019r. uczniowie naszej szkoły (kl. V – VII) uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Policji: st. sierż. H. Niemczykiem i sierż. sztab. Ł. Jaworskim.

Głównym celem pogadanki było podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń, sposobów przeciwdziałania im oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych. W trakcie prelekcji zostały poruszone takie zagadnienia jak: zachowanie się w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, osoby i instytucje, do których można zgłosić się z prośbą o wsparcie, odpowiedzialność prawna nieletnich. Uwrażliwiano uczniów na bezpieczne  spędzanie czasu wolnego, zasady poruszania się w przestrzeni publicznej (w tym w drodze do i ze szkoły), świadome korzystanie z Internetu i zagrożenia z tym związane, obowiązki wynikające z poszanowania godności osobistej drugiego człowieka. Wskazane zostały przejawy niewłaściwych zachowań ( np. przypadki uporczywego nękania, znęcania się – przemocy psychicznej i fizycznej). Podkreślano również, że trzeba mieć ograniczone zaufanie do osób obcych. Funkcjonariusze poruszyli też kwestię  odpowiedzialności za posiadane zwierzęta. Mamy nadzieję, że zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów naszej szkoły oraz pozytywnie wpłyną na  postawę dzieci i młodzieży na terenie placówki i poza nią. Uczniowie mają prawo czuć się bezpiecznie , a przede wszystkim mogą liczyć na pomoc nauczycieli, wychowawców, pedagoga, jak również instytucji, które są do tego powołane.