Ważne informacje dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych

10 czerwca 2020 r.

Drodzy rodzice!

Wszystkie nadpłaty za wyżywienie i godziny dodatkowe zostaną rozliczone w miesiącu wrześniu. Opłata za wrzesień będzie pomniejszona o tę kwotę. Zwroty gotówkowe dla dzieci 6-letnich kończących wychowanie przedszkolne zostaną wyrównane również we wrześniu.

Opłata za pobyt tych dzieci, które uczęszczają do przedszkola po wznowieniu jego działalności, została już pomniejszona i będzie pobierana w dniu 17 czerwca 2020 roku (środa) oraz 19 czerwca 2020 roku (piątek).

Przedszkole pracuje do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Przedszkole prowadzi zapisy na  d y ż u r   w a k a c y j n y,  który będzie pełniony od dnia  1 lipca 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

W przypadku chęci skorzystania z opieki przedszkolnej rodzice zobowiązani są do wypełnienia poniższej Karty pobytu dziecka w przedszkolu z podaniem liczby godzin pobytu i terminu w jakim dziecko będzie korzystało z opieki.

Zapisy trwają do dnia 19 czerwca 2020 roku.

Karta pobytu dziecka w przedszkolu – COViD-19 – dyżur wakacyjny


Wicedyrektor szkoły
Beata Najbar