Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej „ Strofy o Ojczyźnie”

A.Jastrzębska, 20 listopada 2018 r.

Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
Jan Kasprowicz

W ramach  wspólnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Szkoła Podstawowa w Kraczkowej 20.11.2018r.,zorganizowała Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. Były to chwile refleksji, zadumy, osobistych przeżyć wywołane przez brzmienie pięknych strof o Ojczyźnie. Celem rywalizacji było popularyzowanie wśród dzieci i  młodzieży polskiej poezji patriotycznej, kształtowanie indywidualnego rozumienia pojęcia „ojczyzna” oraz rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Marta Górecka ,Julian Sokół, Zuzanna Jakubczyk i Daria Deryniowska. Wszyscy uczestnicy wykazali bardzo wysoki poziom wykonania. Liczna konkurencja nie zdeprymowała jednak naszych reprezentantów, których talent został doceniony przez jury: przewodniczącego  pana Adama Opałkę oraz członków panią Małgorzatę Hadław i  panią Katarzynę Gwizdała .Oceniano nie tylko trafny dobór repertuaru, ale również interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny i sposób prezentacji. Recytacja Zuzanny (wiersz K.K.Baczyńskiego  „Byłeś jak wielkie, stare drzewo…” i Juliana (utwór M.Gajowniczka „Mój czytelniku malutki” )zwróciła szczególną uwagę komisji konkursowej. Zdobyliśmy aż dwa wyróżnienia, co należy uznać za wielki sukces.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Nasi uczniowie biorąc udział w konkursie „Strofy o Ojczyźnie” dali wyraz swojego patriotyzmu,  bo: „ Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.