„Z kulturą mi do twarzy”

6 października 2022 r.

Nasza szkoła wraz z oddziałami przedszkolnymi  realizuje w tym roku szkolnym Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki  „Z kulturą mi do twarzy”.  Celem projektu jest podnoszenie poziomu kultury dzieci. Działania w ramach projektu pozwolą na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość uczniów i przedszkolaków, prowadzących do wdrażania wartości i norm społecznych w codziennym życiu.  Przyczynią się również do kształtowania u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, rozwijania wrażenia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Ponadto wpłyną  pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej ojczyzny”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Szkolny koordynator projektu: Agnieszka Sokół.

Przedszkolny koordynator projektu: Joanna Murdzek