• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Ewaluacje wewnętrzne

Rok szkolny 2018/2019

 1. Raport na podstawie przeprowadzonego badania Relacje rówieśnicze w klasie i szkole, czyli relacje, które pomagają lub przeszkadzają w nauce
 2. Raport na podstawie przeprowadzonego badania pt. Ocena efektywności Systemu Doradztwa Zawodowego oraz atrakcyjność zajęć prowadzonych zgodnie z planem doradztwa w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. Diagnoza kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych
 5. Ocena skuteczności działań wychowawczych prowadzonych przez szkołę

Rok szkolny 2017/2018

 1. Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Diagnoza kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych
 3. Ocena skuteczności działań wychowawczych prowadzonych przez szkołę

Rok szkolny 2016/2017

 1. Diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowaniem ucznia
 2. Ocenianie w szkole. Funkcja oceny szkolnej
 3. Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną w procesie nauczania i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności

Rok szkolny 2015/2016

 1. Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci
 2. Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwań w współdecydowaniu o szkole
 3. Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej.
 4. Zdiagnozowanie cech i charakterystyk rodzajów przemocy z wykorzystywaniem nowych technik komunikacji